Loading...
About Us2021-12-26T20:10:57+00:00

AMS Metal Our work is our passion

The company was founded in 1997 with private funds. Its name is derived from the initials of the names of three shareholders and word “metal”, which indicates company’s agenda.

Since its foundation, the company has focused on recycling. The production started from a mechanical scaling process of non-ferrous metals, in order to recover the metallic fraction for a working process, in ball mills. The resulting end product was a high-quality, clean feedstock for downstream thermal processes in the metallurgy of nonferrous metals.

Packing machines

1. Large Bronneberg press – performance ~25 t/ 8 hrs
Package dimensions: 40 x 40 x ~20-70 cm

2. Becker press – performance ~ 24 t/ 8 hrs
Package dimensions: 40 x 40x ~ 20-40 cm

3. PHL press 350 – performance ~ 10 t/ 8 hrs
Package dimensions: 30 x 30x ~20-40 cm

4. Small press Milpap – performance ~10 t/ 8 hrs
Package dimensions:40 x 40x ~20-40 cm

5. Purchase of a large ATM press– performance ~45 t/ 8 hrs.

Machine park

1. Hammel shredder – machine for
grinding larger scrap elements into
smaller, batch elements, eg. profiles, rims

2. Shredder shredder – crumbling
pieces of scrap for small, small items

3. Dumping excavators Fuchs, Atlas.

4. Telescopic loaders from the company JCB

5. Forklifts company Linde

Time Line

Początki działalności na terenie

styczeń 1, 1971

Początek XX w. – działalność przemysłowa hut „Johannahűtte” i „Schellerhűtte”: wytop cynku i produkcja kwasu siarkowego; po II wojnie światowej – działalność huty „Silesia” lata 70. XX w. – działalność Przedsiębiorstwa Przerobu Wtórnych Metali Nieżelaznych „WTÓRMET”

Start Firmy

styczeń 2, 1997

Start Firmy

Początek działalności firmy AMS Metal w Siemianowicach Śląskich

Budowa odlewni

styczeń 2, 2006

Budowa odlewni

Budowa odlewni aluminium, uruchomienie pieca topielnego obrotowego i pieca topielnego indukcyjnego

Rozbudowa odlewni

styczeń 2, 2011

Rozbudowa odlewni

Nowe rynki zaopatrzenia: Afryka, Azja, Australia

styczeń 2, 2012

Nowe rynki zaopatrzenia: Afryka, Azja, Australia

Otwarcie działu transportu

styczeń 2, 2013

Otwarcie działu transportu

Budowa hali do przerobu puszki Aluminiowej

styczeń 2, 2017

Budowa hali do przerobu puszki Aluminiowej

jubileusz 20-lecia firmy

sierpień 6, 2017

jubileusz 20-lecia firmy

AMS Metal Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 5
PL 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 32 609 13 31
+48 32 609 13 32
Fax. +48 32 609 13 34
ams@amsmetal.pl www.amsmetal.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000081402; Regon 273708894;
NIP 954-21-84-449,
wysokość kapitału zakładowego: 800.000,00PLN