Loading...
Laboratorium2018-06-07T22:01:50+00:00

SPECTRO

Laboratorium zajmuje się badaniem produktów aluminiowych i pozostałych towarów, które są
kupowane i sprzedawane przez AMS Metal Sp. z o.o. Do analizy chemicznej służą dwa stacjonarne
spektometry, jeden spektometr ręczny, spektrometry przenośne.

ANALIZA

AMS Metal posiada specjalistyczny sprzęt analityczny, dzięki któremu jesteśmy wstanie dokonywać bardzo dokładnych i szczegółowych analiz.

OBRÓBKA PRÓBKI

Ponadto laboratorium posiada inne urządzenia: piec topielny indukcyjny, suszarki, wirówki i betoniarkę, służące do przygotowania próbek i przeprowadzenia potrzebnych pomiarów.

SPECYFIKACJA MATERIAŁU

Pozostałe towary podlegają badaniom zgodnym ze specyfiką materiału i formy: wióry aluminiowe, mosiężne, żelazne poddawane są badaniu frakcji i wilgotności, zgary mierzone są pod kątem uzysku, puszki aluminiowe – pod kątem zanieczyszczeń, folie aluminiowe – sprawdza się pod kątem zawartości lakieru, linki/sektor aluminiowe przetapiane są na próbki.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie produkty aluminiowe jak półkulki, stożki, piramidki, gąski, bloki są analizowane i szczegółowo opisywane.
Przygotowane do wysyłki produkty są opatrzone atestem – świadectwem jakości Laboratorium AMS Metal.