Loading...
Organization2018-06-07T21:28:23+00:00

Organizational structure

Mirosław Wróbel

Chairman of the Board

 

David Wróbel

Trade Director

Proxy

Justyna Kawka

Administrative Director

Proxy

Krzysztof Kawka

Head of Commercial Department

Proxy

Józef Szulc

Head of the alloy steel department

 

Krzysztof Pawlonka

Chief Financial Officer

Proxy

AMS Metal Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 5
PL 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 32 609 13 31
+48 32 609 13 32
Fax. +48 32 609 13 34
ams@amsmetal.pl www.amsmetal.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000081402; Regon 273708894;
NIP 954-21-84-449,
wysokość kapitału zakładowego: 800.000,00PLN