Loading...
Trade2018-06-06T21:15:54+00:00

Aluminum

Briquette

Cans

Tubes

Cast

Sector

Packaged foil

Profil

Plate

Aluminum deoxidizers

Cones

Half balls

Goose

Blocks

Copper

TV Yokes

Wire

Copper Pieces II class

Copper Pieces III class

Chrome

Weak

Strong

v2a

Tooling

Lead

Small balls

Lead old scrap

Cable soft Celan

Pb goose

AMS Metal Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 5
PL 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 32 609 13 31
+48 32 609 13 32
Fax. +48 32 609 13 34
ams@amsmetal.pl www.amsmetal.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000081402; Regon 273708894;
NIP 954-21-84-449,
wysokość kapitału zakładowego: 800.000,00PLN